Good Learners , Start Here!

Registration : OPENED

Data Analytics and Power BI

Duration
Batch1 : 06-May-2024 to 24-May-2024
Open for Trainee from
အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများမှ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ
Course Type
Classroom
Deadline Date
29-Apr-2024
Admission Announcement Date
02-May-2024

Registration : OPENED

Cyber Security Fundamentals

Duration
Batch 1 : 06-May-2024 to 24-May-2024
Batch 2 : 03-Jun-2024 to 21-Jun-2024
Open for Trainee from
Networking နှင့် Linux အခြေခံတတ်မြောက်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ ဌာနတွင် သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသူ ဖြစ်ရပါမည်။
Course Type
Classroom
Deadline Date
29-Apr-2024
Admission Announcement Date
02-May-2024