Data Analytics and Power BI

Registration : OPENED

Benefit
Power BI ကို အသုံးပြု၍ ရှုပ်ထွေးသော Data များကို စနစ်တကျ စုစည်းပြီး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ DATA VISUALIZATION ဖန်တီးနိုင်ရန်၊ Power Query ကို အသုံးပြု၍ ဒေတာအသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်း အတွက်မှန်ကန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်မည့် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အလေ့ အကျင့်ကောင်းများကို ကျွမ်းကျင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင် မည်ဖြစ်သည်။
Trainee Requirements
ကြီးမားသော ဒေတာများစွာကို ကိုင်တွယ်အသုံးပြု၍ Reporting လုပ်ငန်းများ၊ Analysis လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသူ (သို့မဟုတ်) ကွဲပြားသော ဒေတာ ရင်းမြစ်များနှင့် အကျွမ်းတဝင်ရှိသူများ ဖြစ်ရ ပါမည်။ (ဤသင်တန်းကျောင်းမှ Advanced Excel သို့မဟုတ် Database သင်တန်းတက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးသူ များကို ဦးစားပေး ခေါ်ယူပါမည်။ )
Open for Trainee from
အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများမှ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ
Number of Trainees
25 per Batch
Course Type
C
Course Time
9:30 AM to 4:00 PM
Training Location
e-Learning Center, Office no.2, Nay Pyi Taw
Form Open Date
10-Apr-2024
Deadline Date
29-Apr-2024
Admission Announcement Date
02-May-2024

Batch1

Trainer
U External Instructor
Duration
06-May-2024 to 24-May-2024