Advanced Networking I

Registration : CLOSED

Benefit
သင်တန်းတက်ရောက်ပြီးပါက Enterprise Network Architectureကို သိနားလည်၍ ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက် နိုင်မည်။ Switching, Routing ကို Physical Devices ဖြင့် ကျွမ်းကျင်စွာ ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်နိုင်မည်။ မိမိ၏ နက်ဝက် လုံခြုံရေး၊ Performance ကောင်းမွန်ရေး၊ Monitoring ပြုလုပ်နိုင်ရေး စသည့် Networking Concept များကို စာတွေ့လက်တွေ့ သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Trainee Requirements
ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီး အင်္ဂလိပ်စာ အရေးအဖတ်အနည်းငယ်ကျွမ်းကျင်သူ၊ ဤဌာနမှဖွင့်လှစ်ပို့ချသော Basic Networking Course တက်ရောက်ပြီးသူ(သို့မဟုတ်) အခြားမှ Networking အခြေခံတက်ရောက်ပြီးသူ (သို့မဟုတ်) Networking အခြေခံရှိသူ ဖြစ်ရပါမည်။ ဤဌာနမှဖွင့်လှစ်ပို့ချသော Basic Networking Course တက် ရောက်ပြီးသူများအား ဦးစားပေးရွေးချယ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Open for Trainee from
အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများမှ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ
Number of Trainees
25 per Batch
Course Type
Classroom
Course Time
3:15 AM to 3:15 AM
Training Location
e-Learning Center, Office no.2, Nay Pyi Taw
Form Open Date
25-Sep-2023
Deadline Date
26-Sep-2023
Admission Announcement Date
24-Aug-2023

Batch 1

Trainer
Daw PyaePhyoWai
Duration
28-Aug-2023 to 15-Sep-2023

Batch 2

Trainer
Daw PyaePhyoWai
Duration
25-Sep-2023 to 13-Oct-2023