၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ တင်ဒါအောင်မြင်သူစာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း


Tender

တင်ဒါအောင်မြင်သူစာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် အောက်ပါလုပ်ငန်း ရပ်များအတွက် ခေါ်ယူခဲ့သည့်တင်ဒါများ၏ တင်ဒါအောင်မြင်သူများစာရင်းအား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည်။

တင်ဒါအမှတ်စဥ် လုပ်ငန်းအမည် ရွေးချယ်ခံရသည့် ကုမ္ပဏီအမည်
ITCS – ၃၆/၂၀၂၃ e-Learning Management System အဆင့်မြင့် တင်ခြင်း လုပ်ငန်း (Turnkey) Secure Link Co., Ltd
ITCS – ၃၇/၂၀၂၃ Backup Storage System ဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်း (Turnkey) N.E Technology Co., Ltd
Download