၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တင်ဒါအမှတ်စဉ် (ITCS-၃၇/၂၀၂၂) အတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီ ကြေညာခြင်း


Tender

တင်ဒါအောင်မြင်သူစာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အောက်ပါ လုပ်ငန်းရပ် အတွက် ခေါ်ယူခဲ့သည့်တင်ဒါ၏ တင်ဒါအောင်မြင်သူ စာရင်းအား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ အပ်ပါသည်။

တင်ဒါအမှတ်စဉ် လုပ်ငန်းအမည် ရွေးချယ်ခံရသည့် ကုမ္ပဏီအမည်
ITCS-၃၇/၂၀၂၂
e-Learning Management System တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း (Turnkey)
Secure Link Co.,Ltd
Download