သတင်းများ Training Center

Cyber Security Fundamentals နှင့် Data Analytics and Power BI သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၄-၂၅ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနှစ်အတွင်း Cyber Security Fundamentals (၀၅၀၈/၀၁/၂၄-၂၅) သင်တန်းနှင့် Data Analytics and Power BI (၀၁၀၆/၀၁/၂၄-၂၅)…

သတင်းများ Training Center

Digital Innovation and Leadership သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း (ပထမအကြိမ်) Digital Innovation and Leadership သင်တန်း၏ သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကို ဒီဇင်ဘာလ(၂၀)ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် ရုံးအမှတ် (၂)၊…

သတင်းများ Training Center

Digital Innovation and Leadership, Front-End Web Development with JavaScript နှင့် Windows Server Administration-II သင်တန်းတို့၏ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း (ပထမအကြိမ်) Digital Innovation and Leadership ၊ Front-end Web Development with JavaScript နှင့်…