သင်တန်းကျောင်း

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဌာန

"လေ့ကျင့်ခြင်းမှသည် အောင်မြင်ခြင်းဆီသို့"

နောက်ဆုံးရ သတင်းများ

The Future CIO Leader သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနှစ်အတွင်း (ဒုတိယအကြိမ်) The Future CIO Leader သင်တန်း၏ သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို မတ်လ (၂၅)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ရုံးအမှတ် (၂)၊ စုပေါင်းခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ရာ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်၊...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Data Analytics and Power BI သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း မှ ဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့သည့် Data Analytics and Power BI သင်တန်း၏ သင်တန်းဆင်းပွဲကို မတ်လ (၂၂) ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် ရုံးအမှတ် (၂)၊ စုပေါင်းခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကို သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

The Future CIO Leader သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း (ပထမအကြိမ်) The Future CIO Leader သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကို မတ်လ (၂၀)ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် ရုံးအမှတ် (၂)၊ စုပေါင်းခန်းမတွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကို ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

The Future CIO Leader သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနှစ်အတွင်း (ပထမအကြိမ်) The Future CIO Leader သင်တန်း၏ သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို မတ်လ (၁၈) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ရုံးအမှတ် (၂)၊ စုပေါင်းခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ရာ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Open Data and Data Analytics နှင့် Develop an IT Strategic Plan သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း (ဒုတိယအကြိမ်) Open Data and Data Analytics နှင့် Develop an IT Strategic Plan သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကို မတ်လ (၈)ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင်...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် လူမွန် Data Analytics and Power BI ၊ Open Data and Data Analytics  နှင့် Develop an IT Strategic Plan  သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်

ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးမှ CIO/ACIO များနှင့် e-Government စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင်ဦးဆောင်၍ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသည့် အရာထမ်းများ၊ အိုင်တီပညာရှင်များ နည်းပညာနှင့် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်များ ပိုမိုမြင့်မားစေရန် ရည်ရွယ်၍  ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း မှ Data Analytics and Power BI သင်တန်း၊ Open Data...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Microsoft Office PowerPoint 2019 သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း (ဒုတိယအကြိမ်) Microsoft Office PowerPoint 2019 သင်တန်း၏ သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကို မတ်လ(၁)ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ရုံးအမှတ် (၂)၊ စုပေါင်းခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကို သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Microsoft Office PowerPoint 2019 သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း (ဒုတိယအကြိမ်) Microsoft Office PowerPoint 2019  သင်တန်း၏ သင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၆) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် e-Learning Center စာသင်ခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ရာ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၊...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Open Data and Data Analytics နှင့် Develop an IT Strategic Plan သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း (ပထမအကြိမ်) Open Data and Data Analytics နှင့် Develop an IT Strategic Plan သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကို ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၃)ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် ရုံးအမှတ်...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Open Data and Data Analytics  နှင့် Develop an IT Strategic Plan  သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း (ပထမအကြိမ် Open Data and Data Analytics  နှင့် Develop an IT Strategic Plan  သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၉) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ရုံးအမှတ်...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

The Future CIO Leader သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနှစ်အတွင်း (ဒုတိယအကြိမ်) The Future CIO Leader သင်တန်း၏ သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို မတ်လ (၂၅)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ရုံးအမှတ် (၂)၊ စုပေါင်းခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ရာ...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Data Analytics and Power BI သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း မှ ဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့သည့် Data Analytics and Power BI သင်တန်း၏ သင်တန်းဆင်းပွဲကို မတ်လ (၂၂) ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် ရုံးအမှတ် (၂)၊...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

The Future CIO Leader သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း (ပထမအကြိမ်) The Future CIO Leader သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကို မတ်လ (၂၀)ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် ရုံးအမှတ် (၂)၊ စုပေါင်းခန်းမတွင်...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

The Future CIO Leader သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနှစ်အတွင်း (ပထမအကြိမ်) The Future CIO Leader သင်တန်း၏ သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို မတ်လ (၁၈) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ရုံးအမှတ် (၂)၊ စုပေါင်းခန်းမတွင်...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Open Data and Data Analytics နှင့် Develop an IT Strategic Plan သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း (ဒုတိယအကြိမ်) Open Data and Data Analytics နှင့် Develop an IT Strategic Plan သင်တန်းများ၏...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် လူမွန် Data Analytics and Power BI ၊ Open Data and Data Analytics  နှင့် Develop an IT Strategic Plan  သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်

ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးမှ CIO/ACIO များနှင့် e-Government စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင်ဦးဆောင်၍ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသည့် အရာထမ်းများ၊ အိုင်တီပညာရှင်များ နည်းပညာနှင့် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်များ ပိုမိုမြင့်မားစေရန် ရည်ရွယ်၍  ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း မှ Data Analytics...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Microsoft Office PowerPoint 2019 သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း (ဒုတိယအကြိမ်) Microsoft Office PowerPoint 2019 သင်တန်း၏ သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကို မတ်လ(၁)ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ရုံးအမှတ် (၂)၊...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Microsoft Office PowerPoint 2019 သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း (ဒုတိယအကြိမ်) Microsoft Office PowerPoint 2019  သင်တန်း၏ သင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၆) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် e-Learning Center...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Open Data and Data Analytics နှင့် Develop an IT Strategic Plan သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း (ပထမအကြိမ်) Open Data and Data Analytics နှင့် Develop an IT Strategic Plan သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဆင်းပွဲ...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Open Data and Data Analytics  နှင့် Develop an IT Strategic Plan  သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း (ပထမအကြိမ် Open Data and Data Analytics  နှင့် Develop an IT Strategic Plan  သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

The Future CIO Leader သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Data Analytics and Power BI သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

The Future CIO Leader သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

The Future CIO Leader သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Open Data and Data Analytics နှင့် Develop an IT Strategic Plan သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Microsoft Office PowerPoint 2019 သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန၊...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Microsoft Office PowerPoint 2019 သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Open Data and Data Analytics နှင့် Develop an IT Strategic Plan သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Open Data and Data Analytics  နှင့် Develop an IT Strategic Plan  သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်
The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you will go.

― Dr. Seuss

လာမည့်သင်တန်းများ

06

May 2024

Classroom

Category : Cyber Security
Available Candidates : 25
Deadline Date : 29-04-2024

06

May 2024

Classroom

Category : PC Basic & MS Office
Available Candidates : 25
Deadline Date : 29-04-2024

25

Mar 2024

Classroom

Category : Soft Skill
Available Candidates : 25
Deadline Date : 11-03-2024

ကြေငြာချက်များ

သင်တန်းသားအမည်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း


Trainees Not Found !

သင်၏ အရည်အချင်းကို စစ်ဆေးပါ။

ဓါတ်ပုံပြခန်း

၂၀၁၆ မှယနေ့အထိဖွင့်လှစ်ခဲ့သောသင်တန်းများ

၁၇၉

အကြိမ်အရေအတွက်

၅,၃၁၀

သင်တန်းသားအရေအတွက်