Basic Networking

Registration : CLOSED

Benefit
အခြေခံကွန်ပျူတာကွန်ရက်နည်းပညာ၊ အင်တာနက် ပရိုတိုကောလ်လိပ်စာ စီမံခန့်ခွဲခြင်း (IP Address Management) ၊ LAN/WAN ကွန်ရက်များ ချိတ်ဆက် ခြင်းနှင့် အခြေခံ Switching/ Routing နည်းပညာ များကို စာတွေ့လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်၍ ရုံးတွင်းနက်ဝက်ချိတ်ဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Trainee Requirements
ဘွဲ့တစ်ခုရရှိပြီး လုပ်ငန်းခွင်တွင် Network ချိတ် ဆက်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များ ပေးရန်လျာထားသူ (သို့မဟုတ်) ရုံးတွင်း ITလုပ်ငန်း၊ Server နှင့် Network ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသူ ဖြစ်ရမည်။
Open for Trainee from
အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများမှ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ
သင်တန်းသားအရေအတွက်
25 per Batch
Course Type
Classroom
Course Time
9:30 AM to 4:00 PM
Training Location
e-Learning Center, Office no.2, Nay Pyi Taw
Form Open Date
27-May-2023
Deadline Date
08-Aug-2023
Admission Announcement Date
29-Jun-2023

Batch 1

Trainer
U Zaw Myo Oo
Duration
22-Jun-2023 to 21-Jul-2023

Batch 2

Trainer
U Zaw Myo Oo
Duration
31-Jul-2023 to 18-Aug-2023